Syndrom sztokholmski – jak sobie poradzić?

Syndrom sztokholmski, znany również jako syndrom uległości, to zjawisko psychologiczne, które występuje w wyniku długotrwałego kontaktu między porywaczem a zakładnikiem. Nazwa syndromu pochodzi od wydarzenia, które miało miejsce w Sztokholmie w 1973 roku, kiedy to ofiary napadu na bank nawiązały emocjonalną więź z porywaczami. Od tego czasu syndrom sztokholmski stał się przedmiotem badań psychologicznych i społecznych. W tym artykule omówimy rozwój syndromu sztokholmskiego, objawy, które mogą na niego wskazywać, oraz metody radzenia sobie z tym zjawiskiem.

syndrom sztokholmski co robić

Rozwój syndromu sztokholmskiego

Rozwój syndromu sztokholmskiego jest złożonym procesem psychologicznym, który może wystąpić w sytuacji ekstremalnego zagrożenia i poczucia bezsilności. W typowym scenariuszu, gdy ofiara zostaje wzięta jako zakładnik przez porywacza, zaczyna ona doświadczać wielu emocji i reakcji obronnych.

Pierwszą fazą rozwoju syndromu sztokholmskiego jest szok i dezorientacja. Ofiara jest przerażona, nie wie, co się dzieje, i nie potrafi zrozumieć, dlaczego stała się celem porywacza. W miarę upływu czasu, jeśli porywacz nie wykazuje agresji i nieustannie dostarcza zakładnikowi informacji, może nastąpić druga faza – identyfikacja z porywaczem. Ofiara zaczyna odczuwać empatię i sympatię wobec swojego oprawcy, próbując zrozumieć jego motywy. Ta zmiana perspektywy jest mechanizmem obronnym mającym na celu zminimalizowanie lęku i stresu.

Kolejną fazą jest tworzenie więzi emocjonalnej. Zakładnik zaczyna utożsamiać się z porywaczem i rozumie jego punkt widzenia. W ten sposób zakładnik stara się zjednoczyć z oprawcą, mając nadzieję, że w ten sposób uniknie dalszych represji. Ostatecznie może dojść do utrwalenia tego stanu, co prowadzi do zidentyfikowania się z porywaczem, a nawet do ukrywania lub broniącego go przed służbami porządkowymi.

Objawy syndromu sztokholmskiego

Syndrom sztokholmski manifestuje się różnymi objawami, które są wynikiem emocjonalnej więzi między ofiarą a porywaczem.

Do najczęstszych objawów syndromu sztokholmskiego należą:

 1. Lojalność wobec porywacza – Ofiara może wykazywać lojalność wobec swojego oprawcy, negując jakiekolwiek negatywne aspekty jego zachowania. Może to wynikać z przekonania, że ​​porywacz jest w gruncie rzeczy dobry, a sytuacja, w której się znalazł, jest nieunikniona.
 2. Odczuwanie współodpowiedzialności – Zakładnik może poczuć się współodpowiedzialny za sytuację, w której się znalazł, szukając w sobie winy za sprowokowanie ataku.
 3. Negowanie zagrożenia – Osoba doświadczająca syndromu sztokholmskiego może minimalizować lub negować zagrożenie, przed jakim stoi, aby zmniejszyć swój lęk.
 4. Silne odczuwanie wdzięczności – Ofiara może odczuwać wdzięczność za niewielkie przyjemności lub okazywane jej niewielkie łaski przez porywacza.
 5. Odczuwanie wrogości wobec służb porządkowych – Zakładnik może wykazywać wrogość wobec osób próbujących go uwolnić lub służb porządkowych, które próbują zakończyć sytuację.

Syndrom ofiary

syndrom sztokholmski jak pomóc

Syndrom sztokholmski często łączy się z tzw. syndromem ofiary, który występuje, gdy osoba doświadcza wielokrotnych traum lub krzywdy w stosunkach interpersonalnych. Osoby cierpiące na syndrom ofiary mogą mieć skłonność do utrzymywania toksycznych związków i pozostawania w sytuacjach szkodliwych dla swojego zdrowia i dobrostanu.

Jak wyleczyć syndrom sztokholmski?

Wyzwolenie się z syndromu sztokholmskiego wymaga profesjonalnej pomocy psychoterapeuty lub specjalisty od traumy. Oto kilka kluczowych kroków, które mogą pomóc w radzeniu sobie z tym zjawiskiem:

 1. Uświadomienie sobie problemu – Osoba doświadczająca syndromu sztokholmskiego musi uświadomić sobie, że znajduje się w toksycznym związku z porywaczem lub inną szkodliwą osobą.
 2. Wsparcie społeczne – Ważne jest, aby ofiara znalazła wsparcie w swojej rodzinie, przyjaciołach lub organizacjach społecznych. Rozmowa z bliskimi może pomóc w zrozumieniu własnych uczuć i doświadczeń.
 3. Terapia – Skorzystanie z profesjonalnej terapii psychologicznej może być kluczowe w procesie wydobycia się z syndromu sztokholmskiego. Terapeuta pomoże ofierze zrozumieć, jak doszło do powstania syndromu, zidentyfikować mylne przekonania i wzorce zachowań, oraz nauczy jej zdrowych strategii radzenia sobie z emocjami i sytuacjami trudnymi.
 4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości – Osoby doświadczające syndromu sztokholmskiego mogą być przekonane, że zasługują na krzywdę i trudne sytuacje. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i pracy nad budową pozytywnego obrazu samego siebie jest kluczowym elementem w procesie wyleczenia.
 5. Rozwój umiejętności asertywnych – Osoby cierpiące na syndrom sztokholmski często mają trudności z wyrażaniem swoich potrzeb i uczuć. Nabywanie umiejętności asertywnych pozwoli im na bardziej efektywne komunikowanie się i bronienie swoich granic.
 6. Odsunięcie się od sytuacji toksycznych – Ważne jest, aby ofiara zrozumiała, że opuszczenie toksycznego środowiska lub związku może być niezbędne do jej dobrostanu. Podjęcie decyzji o opuszczeniu trudnej sytuacji może być bolesne, ale może także dać szansę na rozpoczęcie nowego, zdrowego życia.
 7. Wsparcie grupy terapeutycznej – Dołączenie do grupy terapeutycznej skupiającej osoby z podobnymi doświadczeniami może być pomocne. Dzielenie się swoimi historiami i wsparcie ze strony innych może pomóc w poczuciu, że nie jest się samotnym i że istnieje nadzieja na wydobycie się z trudnej sytuacji.
 8. Ćwiczenia relaksacyjne i medytacja – Techniki relaksacyjne, takie jak joga, medytacja czy oddychanie głębokie, mogą pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu i lęku, co jest często obecne u osób doświadczających syndromu sztokholmskiego.
 9. Kontynuacja terapii po wyjściu z toksycznego środowiska – Nawet po opuszczeniu trudnej sytuacji, proces wyzdrowienia może być długi i wymagać dalszej terapii. Terapeuta może wspierać ofiarę w jej dalszym rozwoju i umożliwić zdobycie narzędzi, które pomogą w unikaniu podobnych sytuacji w przyszłości.

Syndrom sztokholmski – podsumowanie

Syndrom sztokholmski jest złożonym zjawiskiem psychologicznym, które może wystąpić w wyniku długotrwałego kontaktu między porywaczem a zakładnikiem. Rozwija się wskutek wielu czynników, a jego objawy obejmują identyfikację z porywaczem, odczuwanie wdzięczności wobec niego oraz negowanie zagrożenia. Syndrom sztokholmski często wiąże się z syndromem ofiary i może być trudnym do pokonania.

Wyleczenie syndromu sztokholmskiego wymaga zrozumienia i uznania problemu oraz skorzystania z profesjonalnej pomocy terapeuty. Kluczowymi elementami w procesie wydobycia się z tego zjawiska są wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności asertywnych, wsparcie społeczne i terapeutyczne oraz podjęcie decyzji o oddaleniu się od sytuacji toksycznych. Mimo że droga do wyzdrowienia może być trudna, z odpowiednią pomocą i wsparciem możliwe jest pokonanie syndromu sztokholmskiego i odzyskanie kontroli nad swoim życiem.